Để nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng, Đánh giá chất lượng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện.

Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Top