q

CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

 

Mã số đề thi:MS 07-DL

Ngày: 22/5/2017

Số báo danh: ………….

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC ATTP

PHẦN I.  PHẦN KIẾN THỨC CHUNG      

Câu 1

Các tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm:

 

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

 1.  Chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

 

 1.  Chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm
 2.  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 2

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động:

 

a. Tự do, không cần điều kiện

 

b. Là hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện

 

c. Thực hiện chỉ theo nhu cầu nhà sản xuất

 

d. Thực hiện chỉ theo yêu cầu khách hàng 

Câu 3

Công đoạn nào cần phải quản lý an toàn thực phẩm

 1. Trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh
 2. Sơ chế, chế biến
 3. Kinh doanh
 4. Trồng trọt

Câu 4

Các hành vi nào sau đây bị cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm?

 

a. Sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc

 

b. Cả đáp án a và c đều đúng

 

c. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật

d. Không đáp án nào nêu trên

Câu 5

Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ

a. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

b. Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm

c. Tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng


Tin đã đăng

  Tin liên quan

   Top